06 - 28269530

Kinder consult

consult_kind

“Men hoeft de wereld niet te begrijpen, men moet alleen zijn plaats erin weten te vinden.” – Albert Einstein

Je kind heeft last van; ongestuurde emoties; snel boos; (faal) angst; extreem gedrag; depressieve gevoelens; zich afsluiten; overprikkeld; slaapproblemen; sterke eigen wil; niet willen/kunnen luisteren; liegen; ontwikkeling en/of leerproblemen; dyslexie; dyscalculi

Hooggevoelig/sensitief; hoogbegaafd; ADHD; ADD; ASS; PDD nos

Wanneer je kind moeite heeft met zichzelf en de wereld om hem heen of wanneer het hem niet lukt om zich vanuit een ontspannen basis verder te ontwikkelen. De problemen stapelen zich op en je ziet je kind z’n best doen en toch lijkt hij niet verder te komen.

Het vraagt van je als ouder een andere manier van kijken naar je kind, jezelf en de wereld om je heen. Je wilt je kind op een liefdevolle manier kunnen ondersteunen in zijn opvoeding. Je wilt hem helpen en leren om zichzelf te zijn, dat hij zich op z’n gemak voelt, zich kan ontwikkelen en tot bloei komt in wie hij is en wat hij wil in z’n leven.

In dit traject worden jullie beide ondersteund:
Je kind wordt ondersteund in het vergroten van z’n eigenwaarde en zelfvertrouwen.
Door inzicht en handvatten te krijgen in:
hoe werkt mijn eigen informatie systeem/ hoe verwerk ik prikkels;
welke soort intelligentie past bij mij, “ waar ligt mijn kracht “;
wat heb ik nodig om in mijn kracht te blijven;
vergroten van de sociale- en emotionele intelligentie, “ hoe ga ik om met moeilijke emoties en gedachten “.

Voor jou als ouder nemen we de ontwikkeling van je kind als uitgangspunt voor jouw ontwikkeling. Om je kind en jezelf een veilige en hechtere basis te bieden creëren we helderheid welke onbewuste emotionele- en mentale gedragspatronen zich afspelen binnen de gezinsdynamiek.
Door je bewust te zijn van deze processen en te weten hoe je hier mee om kunt gaan, 
creëer je een andere mindset, een verruimd perspectief en daarmee een andere basis. Je ervaart je eigen kracht en je kunt je vanuit ontspanning verbinden met jezelf en je kind,

In mijn blog beschrijf ik in “ Een moeilijk kind of een kind dat het moeilijk heeft “ en in
“ Liefdevolle ondersteuning voor een gevoelig kind “ hoe onbewuste emotionele- en mentale gedragspatronen en processen een rol speelden in mijn gezinsdynamiek en in de relatie met mijn kinderen.

 

Je wilt je kind vanuit een ontspannen en hechte basis kunnen ondersteunen en je eigen ontwikkeling inzetten om je kind beter te begrijpen. Bel voor het maken van een afspraak: 06 – 282 69530