06 - 28269530

Workshops Trainingen

De Ader Academie verzorgd programma’s voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap binnen organisaties

Een bedrijfsprogramma, het opstarten van een eigen academie of een aanvulling binnen een bestaande academie? Voor informatie vooruit@aderacademie.nl

De Ader Academie zakelijk, verzorgd programma’s voor organisaties die de natuurlijke kwaliteiten en talenten van medewerkers naar voren willen halen door persoonlijke ontwikkeling. “ Maak werk van jezelf “,  door ervarend te leren in onze colleges, workshops of programma’s. In de Ader Academie werken we samen met 10 docenten die allen op een eigen wijze werkzaam zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen we een programma samenstellen met verschillende vormen van persoonlijk leiderschap om de kracht van de organisatie en medewerkers zichtbaar te maken.

Trainingen/workshops en schenkerijen

Team ontwikkeling, verdiepingsdagen, masterclasses en In company trainingen
Binnen teams of organisaties gaat er veelal energie verloren aan vormen van miscommunicatie. Dat kan irritaties, conflicten en weerstanden veroorzaken in; de gezamenlijke doelstellingen, de samenwerking met collega’s en de sfeer en cultuur van de organisatie.

Door inzicht en bewustwording te krijgen in de processen die hierbij een rol spelen, kan er een verandering vanuit persoons niveau naar organisatie niveau plaatsvinden en daarmee een opbouw in een bloeiende samenwerking.

Het inhoudelijk aanbod in de trainingen/workshops en schenkerijen zijn gericht op het ontwikkelen van  het zelf leiderschap. De trainingen hebben een opbouw vanuit de wetenschap en werking van het brein en de mentale- en emotionele processen die daar een rol in spelen. Mensen worden op een interactieve en dynamische wijze meegenomen in het vergroten van inzicht en bewustwording in zichzelf en anderen. Door handvatten en oefenvormen ervaren mensen zelf hoe ze zelf leiderschap bij zichzelf en anderen activeren. Waardoor er versneld helderheid gecreëerd wordt bij conflicten en weerstanden en energie kunt sturen in de richting van een opbouwende en bloeiende samenwerking.
Hieronder de workshops:
De kracht van taal
Stress als kracht
Hoe ontwikkel je het prikkelfilter van je hooggevoelige kind
Hoe ga ik ontspannen om met de spanning van mijn kind
Masterclass Neurofysiologisch Ontwikkelen 

 

Workshop De kracht van taal

We staan er meestal niet bij stil wanneer we in een bespreking zitten, wat we onbewust overbrengen in de woorden die we spreken. Ook weten we vaak niet waarom we ons irriteren of juist enthousiast worden van het taalgebruik van collega’s.
Deze workshop “De kracht van taal” is uitermate geschikt om in te zetten ter verdieping binnen de teamontwikkeling. De intentie van deze workshop is; om bewust te worden van je taal gebruik, waar het ontstaat, hoe je het gebruikt en welk effect dat heeft op jezelf en anderen. Om vervolgens zichtbaar te maken wat het gebruik van taal binnen een team of organisatie doet in positieve en negatieve zin.

Van vroeger uit hebben we veelal geleerd wat we niet mogen in plaats van wat wel. In ons volwassen leven doen we dit nog steeds, we geven vaker (onbewust) aan wat niet goed is of anders zou moeten dan wat we “wel” willen van een situatie. Door je te richten op wat je niet wilt of wat je niet goed vindt aan een situatie stuur je sneller aan op een conflict. Door aan te geven wat je wilt en daar je aandacht en je taalgebruik op te richten kom je eenvoudiger tot oplossingen.

In deze workshop leer je de boodschap herkennen die je onbewust in je taalgebruik programmeert. Je wordt je bewust van de metaal/emotionele processen die vooraf gaan aan de woorden die je gebruikt. En hoe je de toonzetting van je taal positief voor jezelf en anderen kunt laten werken.

Na deze workshop heb je inzicht in:

 • Wat het verband is tussen woorden en daden;
 • Hoe je de kracht van taal gebruiken kunt;
 • Hoe onbewust taalgebruik je tegenwerkt;
 • Hoe taal je gedrag vormt;
 • Wat het woordje “niet” voor een effect heeft;
 • Hoe je je taalgebruik omzet en richting geeft aan een intentie
 • Hoe taal verbindend werkt in teamverband.

Duur: 3 uur
Investering: op aanvraag
De workshop is een introductie op de training de kracht van taal, meer informatie info@josienterdoest.nl

De workshops van Josien ter Doest hebben een opbouw vanuit de wetenschap en werking van het brein en de mentale- en emotionele processen die daar een rol in spelen. Ze neemt mensen op een interactieve en dynamische wijze mee voor het vergroten van inzicht en bewustwording in zichzelf en in relatie met anderen. 

 

Workshop Stress als kracht

“ We don’t see things as they are. We see things as we are”
– Anais Nin –

Vanuit onderzoek is gebleken dat ruim de helft van de Nederlanders last heeft van stressgerelateerde (lichamelijke) klachten, dat kan zich oa uiten in spanning in nek en schouders, hoofdpijn, vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen.

De workshop “ Stress als kracht” is zeer geschikt om in te zetten als teamontwikkeling om bewust te worden hoe lichte vormen van stress en spanning de sturing in een team overnemen. Tijdens deze workshop wordt je je bewust hoe stress ontstaat en welk effect dat op je heeft en de collega’s om je heen.  Je leert de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over hoe stress versterkend werkt.  En als team leer je hoe je spanning en stress kunt gebruiken om jezelf en anderen in hun kracht te zetten.

De workshop is dynamisch opgezet met spel -en oefenvormen waarin je uitgedaagd wordt om de verschillende vormen van stress te ervaren. En hoe je deze bij jezelf, of je collega om kunt te zetten als kracht.

Na deze workshop heb je inzicht in:

 • Wat stress doet in ons lichaam;
 • Hoe stress je tegenwerkt;
 • Hoe ons brein reageert op stress;
 • Hoe je mindset bepalend is over stress;
 • Hoe je stress voor je kunt laten werken;
 • Wat de kracht is van stress

Duur: 3 uur
Investering: op aanvraag
De workshop is een introductie op de training stress als kracht, meer informatie info@josienterdoest.nl

De workshops van Josien ter Doest hebben een opbouw vanuit de wetenschap en werking van het brein en de mentale- en emotionele processen die daar een rol in spelen. Ze neemt mensen op een interactieve en dynamische wijze mee voor het vergroten van inzicht en bewustwording in zichzelf en in relatie met anderen.

 

Workshop
Hoe ontwikkel je het prikkelfilter van je hooggevoelig kind

HSP kinderen en kinderen met een ASS hebben minder filters om binnenkomende prikkels af te zwakken dan andere kinderen en zijn soms niet in staat een selectie uit al die inkomende informatie te maken.  Hooggevoeligheid kan samengaan met druk en emotioneel intens gedrag. Je kind is gevoelig, hulpvaardig, sociaal en spontaan, maar kan ook moeilijk te corrigeren zijn. Hij lijkt niet te willen luisteren en kan reageren vanuit boosheid, frustratie, angst of paniek. Hij kan moeite hebben met zich te concentreren, stil zitten en verstoort daardoor op school nogal eens de les.

Deze bijeenkomst is  speciaal voor ouders en professionals die zich willen verdiepen in de mentale en emotionele ontwikkeling van kinderen met een hooggevoelige prikkelopname. Dat kunnen kinderen zijn met kenmerken van autisme spectrum stoornissen (ASS) of hoogsensitiviteit (HSP) of andere diagnoses die van invloed zijn op de prikkelverwerking.

Na deze workshop heb je inzicht in:
• prikkel verwerking van het brein bij ASS en bij HSP
• hoe nemen deze kinderen de wereld om hun heen waar
• wanneer en wat kom ik tegen in de moeilijke momenten bij mijn kind en bij mezelf
• wat kan ik ermee/ wat wordt ervan mij gevraagd
• hoe blijf ik ontspannen
• hoe leer ik mijn kind om ontspannen te blijven

Duur: 2,5 uur
Lees meer……
Investering: op aanvraag info@josienterdoest.nl

De workshops van Josien ter Doest hebben een opbouw vanuit de wetenschap en werking van het brein en de mentale- en emotionele processen die daar een rol in spelen. Ze neemt mensen op een interactieve en dynamische wijze mee voor het vergroten van inzicht en bewustwording in zichzelf en in relatie met anderen.

Workshop
Hoe ga ik ontspannen om met de spanning van mijn kind

Als ouder of verzorger wil je je kinderen op een liefdevolle manier kunnen ondersteunen in hun opvoeding. Je wilt ze helpen en leren om zichzelf te zijn. Je wilt dat ze zich op hun gemak voelen in de wereld en dat ze flexibel en sterk kunnen zijn als dat nodig is.

Wanneer het ontspannen en soepel verloopt is dat niet zo moeilijk. Maar wanneer het moeizaam gaat, pijnlijk, confronterend en je als ouder of verzorger het gevoel hebt dat je (telkens) tegen problemen aanloopt, hoe kom je dan verder.
Hoe kun je je kind helpen om deze moeilijkheden en ervaringen een plek te geven in hun kijk op de wereld en ervan te leren. Vaak zijn het juist de moeilijke ervaringen waardoor onze kinderen groeien en over zichzelf en de wereld leren.

In de workshop “Hoe ga ik ontspannen om met de spanning van mijn kind”, schenken we aandacht aan deze moeilijkheden en mogelijkheden.

Na deze workshop heb je inzicht in:

 • het kinderbrein en het volwassenbrein
 • wanneer kom ik moeilijke ervaringen tegen bij mijn kind
 • wat kom ik tegen in de moeilijke momenten bij mijn kind en bij mezelf
 • wat kan ik ermee/ wat wordt ervan mij gevraagd
 • hoe blijf ik ontspannen
 • hoe leer ik mijn kind om ontspannen te blijven

Duur: 2,5 uur
Lees meer……
Investering: op aanvraag info@josienterdoest.nl

De workshops van Josien ter Doest hebben een opbouw vanuit de wetenschap en werking van het brein en de mentale- en emotionele processen die daar een rol in spelen. Ze neemt mensen op een interactieve en dynamische wijze mee voor het vergroten van inzicht en bewustwording in zichzelf en in relatie met anderen.

Masterclass : Emoties de baas!

Krijg in 5 stappen grip op de onderstroom in de organisatie

Trek de angel uit elk conflict en vergroot de slagkracht van je medewerkers, je team en de organisatie!

Ben je klaar met het steeds weer verzanden in “wij tegen zij”, het gevoel van weerstand, eindeloos vergaderen en overleggen waarin maar weinig verandert? Doe mee met deze masterclass en vergroot de emotionele intelligentie in de organisatie! Leer hoe je 5 primaire probleempatronen doorbreekt en je het beste uit jezelf en jouw medewerkers haalt.

Je vraagt je het volgende af:

 • wat kan ik doen wanneer collega’s of medewerkers emotioneel worden?
 • hoe haal ik anderen uit een negatief gedachten patroon?
 • wat is er aan de hand bij collega’s of medewerkers die alles afschuiven?
 • waarom lukt “het nemen van eigen verantwoordelijkheid” niet?
 • hoe zorg ik ervoor dat de sfeer positief blijft?
 • hoe vergroot ik de samenwerking binnen het team?

In deze masterclass leer je niet alleen zien waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van de organisatie of waarom bepaalde problemen steeds terugkeren, maar krijg je ook tools om direct een vastzittende situatie te herkennen en om te zetten.

Wat is bijvoorbeeld de oorzaak van blijvende spanningen tussen het management en de medewerkers, waarom lukt het niet om als één team visie gericht te werken, wat gaat er er mis bij “ het nemen van eigen verantwoordelijkheid “. Waarom is het ziekteverzuim zo hoog en waarom raken medewerkers zo ongemotiveerd?

Systemen kunnen veranderen als er mensen veranderen, een voorwaarde voor systeemverandering begint bij persoonlijke verandering

– Jan Rotmans –

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is met name geschikt wanneer je een coachende en sturende rol hebt binnen jouw organisatie of een functie bekleedt op HRM of P&O gebied. Je wilt je persoonlijke ontwikkeling inzetten voor veranderingen binnen het team of de organisatie waarin je werkt.

Wat leer en ervaar je op deze dag:

“ Gewoontegedachten houden je innerlijk gevangen, effectiever dan welke tralies ook.” – Paula-Willemijn van Rooijen –

Tijdens deze dag leer je werken met de methodiek Neurofysiologisch ontwikkelen. Deze methodiek is gebaseerd op het vergroten van de sociale- en emotionele intelligentie van mensen en het doorbreekt van onbewuste patronen.

Je versterkt de band tussen denken, voelen en doen en krijgt daardoor grip op de onderliggende patronen en stagnaties binnen jouw organisatie. Je leert stagnaties op te lossen én te voorkomen!

Zo komt de stroming terug binnen jouw organisatie, want er is maar één persoon nodig om een verandering in werking te zetten. Jij kan dat verschil maken!

 1. Leren vanuit ontspanning:
  We starten de dag met een meditatieve diepe ontspanning; wetenschappelijk is bewezen dat  bij leren vanuit ontspanning (wanneer het denken minder domineert) er maar 1/5 van de tijd voor nodig is om iets nieuws te leren.
 2. Neurofysiologisch ontwikkelen;
  Kennis over de werking van onze neurofysiologie geeft inzicht over de sturende werking van gedachten en gevoelens. We maken gebruik van werkvormen die je direct in de praktijk kunt toepassen. Je ontvangt handvaten waarmee je de mentale- en emotionele intelligentie bij jezelf en anderen kunt vergroten.
 3. Herkennen van de 5 primaire probleempatronen en hiermee werken
 4. Doorbreken van de 5 primaire probleempatronen en hiermee werken

Individuele aandacht: maximaal 15 plekken!

Datum: dinsdag 12 maart 2019

Locatie: schaapskooi Stroothuizen in Denekamp www.stroothuizen.nl

Aanvang:  inloop 9.00 uur met koffie/thee start om 9.30 uur tot 16.00 uur

Lunch: een biologische lunch van streekproducten
De hele dag kun je onbeperkt genieten van koffie, thee, water, vers fruit en lekkere tussendoortjes.

Investering voor deze masterclass is slechts 597 euro!

Voor het volgen van deze masterclass doe je een investering van 597 euro.

Wil je expert worden?

Geef je dan op voor het jaartraject van 4 bijeenkomsten, de structuur van elke bijeenkomst is steeds opgebouwd vanuit ervarend leren en zal inhoudelijk een verdieping zijn op de voorgaande bijeenkomst. De werkvormen die gebruikt worden zijn een verrijking voor je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de organisatie!

Als je je nu opgeeft voor het jaartraject ontvang 200 euro korting! Je betaalt slechts 2188 euro.

De bedragen zijn exclusief BTW en inclusief uitgebreide lunch, koffie, thee, vers fruit en tussendoortjes. Op de eerste dag ontvang je een goodie bag met tools waarmee je direct zelf aan de slag kunt.

Bonus:

Werkvorm de 5 primaire patronen de kaartenset waarmee je in sessies direct het emotionele patroon bloot legt ter waarde van 87 euro.

Op MP3 -speler de meditatieve diepe ontspanning, ter waarde van 97 euro. Zo reset je jezelf keer op keer.

Schrijf je vandaag in!

Mail: josien@aderacademie.nl

Ondervermelding van Masterclass Emoties de baas!

De Ader Academie organiseert deze boeiende masterclass in samenwerking met www.yogalicious.nl en www.josienterdoest.nl

Over Astrid van Egmond

Astrid werkte ruim 20 jaar in het bedrijfsleven als business travel consultant voor grote organisaties en bedrijven.

Naast deze functie volgde zij de yoga docentenopleiding en vele bijscholingen op het gebied van fysieke intelligentie en lichaamsbewustzijn. Zo ontdekte zij haar passie voor lesgeven en ontwikkelde haar eigen unieke stijl. Na ruim 15 jaar beiden te hebben gecombineerd maakte ze de overstap naar het fulltime zelfstandig ondernemerschap. Binnen haar eigen bedrijf ziet ze mensen veranderen en opbloeien door de kracht van ontspanning en het leren luisteren naar je eigen lichaam. Met name voor bedrijven is er met yoga op de werkvloer veel winst te behalen; het is een krachtig middel tegen stress en spanningsklachten. Astrid biedt yogalessen op maat aan voor organisaties die hun medewerkers gezond en gemotiveerd willen houden.

Deze masterclass is zeer geschikt In Company voor mensen die zich persoonlijk en/of professioneel willen ontwikkelen in zelf leiderschap.

Voor meer informatie info@josienterdoest.nl

 

Schenkerij

De Schenkerij is een bijeenkomst om mensen bewust te maken van de verborgen potentie die ze hebben. De Schenkerij “schenkt aandacht” aan actuele thema’s op het gebied van persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Naast thee en koffie (van Simon Levelt) serveren we een high tea. Het geeft een ontspannen en gezellige sfeer en is daarom zeer geschikt In Company om in te zetten als team ontwikkeling of verdiepingsdag.

Er worden regelmatig Schenkerij bijeenkomsten georganiseerd met wisselende thema’s, op www.schenkerij.com vindt je een overzicht wanneer en aan welk thema er in die bijeenkomst aandacht wordt geschonken.