06 - 28269530

Blog praktijk Josien ter Doest

Praktijk Josien ter Doest publiceert hier artikelen van haarzelf of van anderen die informatie, nieuws of inzichten geven voor persoonlijke ontwikkeling. Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

De kracht van taal

april 14, 2013 Josien ter Doest 0 Reacties

pestenEen poster over pesten in de klas bij mijn kinderen trekt mijn aandacht: “Zeg ook Nee tegen pesten en doe mee aan de 10 gouden regels”. Een prachtig vormgegeven poster met een duidelijke boodschap! Vervolgens lees ik de flyer met onderstaande 10 geboden:

  1. Ik beoordeel je niet op hoe je eruit ziet
  2. Ik laat elk kind meespelen
  3. Ik vraag eerst of ik aan jouw spullen mag komen
  4. Ik scheld je niet uit en verzin geen bijnamen
  5. Ik lach je niet uit
  6. Ik bedreig je niet en doe je geen pijn
  7. Jij bent goed zoals je bent
  8. Ik kies geen partij bij een ruzie
  9. Zullen we het samen uitpraten? Of laten we de groepsleiding helpen?
  10. Ik klik niet, maar vertel het wel aan de groepsleiding als jij wordt gepest

Het effect
Wat is het effect van bovenstaande boodschap nu eigenlijk. Als ik kijk waar de focus ligt in het gebruik van de woorden geven zes regels weer wat er niet gedaan mag worden. Vier regels geven aan wat wel de bedoeling is.

Ons onbewuste neemt het woord “nietNIET op. Het kan alleen beelden opnemen (begrijpen) die we omzetten in ons handelen. Als je nu opnieuw de regels leest met dit gegeven dan is het aannemelijk dat bij zes van bovenstaande punten door de lezer juist een beeld wordt geladen van het ongewenste gedrag in plaats van het gewenste gedrag.

De praktijk
Vervolgens zijn twee verschillende groepsleidsters bezig gegaan om het thema “pesten” verder uit te werken met de kinderen. Een groepsleidster heeft het pesten centraal gesteld en heeft dit beeldend weergegeven. Dat zag er als volgt uit:

pesten

 De andere groepsleidster heeft “leuk met elkaar omgaan” centraal gesteld en heeft dit beeldend weergegeven. Dat zag er als volgt uit:

liefzijn

Woorden en beelden
Ons onbewuste vertaald de woorden dus naar beelden. Het kind vormt zich nu een beeld van hoe het moet pesten of hoe het leuk met elkaar moet omgaan, afhankelijk bij welke groepsleidster het heeft gezeten. Het gewenste gedrag wordt dus geladen in de situatie waarin een positief beeld gemaakt is.

Uit een sociologisch onderzoek in de Verenigde Staten, waarin driejarigen een bandrecorder mee kregen voor de duur van twee weken waar alle hoorbare boodschappen van en naar deze kinderen werden opgenomen blijkt: dat 85% van de boodschappen bestaat uit “stop”, “nee” en andere verboden. Nog belangrijker: aan 85% van alle boodschappen ligt ten grondslag, je bent niet goed zoals je bent. Je moet veranderen. Je kunt er niets van.

Welk beeld geef je aandacht?
Als deze woorden en beelden je zelfbeeld hebben gevormd dan is dit de basis waar je vanuit richting geeft. Je onbewuste stuurt nog steeds op deze “oude” woorden en beelden. We kiezen er dus onbewust voor het ongewenste te leven in plaats van wat we willen.

Hoe ziet je leven er dan uit? Je ziet niet dat er andere perspectieven zijn waardoor je voor een andere waarheid kunt kiezen. Een waarheid die ervan uitgaat dat je goed bent zoals je bent, dat je alles kunt en je vrij bent om je leven zo in te vullen zoals jij dat wilt.

Je leven wordt aangenamer wanneer je aandacht kunt geven aan wat je intentie is en wat je wilt creëren!

Geef een reactie