06 - 28269530

Blog praktijk Josien ter Doest

Praktijk Josien ter Doest publiceert hier artikelen van haarzelf of van anderen die informatie, nieuws of inzichten geven voor persoonlijke ontwikkeling. Wil je op de hoogte worden gehouden van nieuwe publicaties schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Methode PresentChild

maart 16, 2013 Josien ter Doest 0 Reacties

fluisterkindEen kindertolk is een post HBO-professional die via de methode ‘PresentChild®’ het gedrag, spel, de ontwikkeling of klachten van kinderen naar het leven van de ouders toe vertaalt. Wat vraagt er op dit moment in hún leven om inzicht, aandacht of een volgende stap?

PresentChild® is een zachte revolutie in de hulpverlening. We blijken kinderen op een heel andere manier te kunnen helpen dan we tot nu toe deden. Het motto van het PresentChild® is: leren luisteren naar je kind over jouw leven te vertellen heeft. De methode bestaat al sinds 2004.

Methodisch werken met Het Fluisterkind of PresentChild

PresentChild® is een methodiek die gebruik maakt van taal. Het verhaal dat een ouder over zijn kind vertelt wordt zin voor zin vertaald. Zoals een gewone tolk bijv. van het Engels naar het Nederlands vertaalt, vertaalt een kindertolk van het kind naar de ouder. Het verhaal dat op die manier aan een ouder teruggegeven wordt is enorm aansprekend en innerlijk motiverend. Voor de ouder voelt het alsof zijn kind tot hem spreekt. De ouderlijke liefde leidt tot een sterke innerlijk motivatie om aan de slag te gaan: een belangrijke voorwaarde voor welke succesvolle behandeling dan ook! Verder werkt de methode erg nauwkeurig, het is niet alleen spiegelen of ‘jezelf te vinden’. Met PresentChild® kun je de ouder heel nauwkeurig richting meegeven op een voor hem/haar onbekend terrein uit hun eigen leven. Ouders leren zichzelf kennen en daar naar handelen.

Wat levert het op?

Zowel de ouders als het kind profiteren van het kindertolken. Ouders worden liefdevolle, krachtige mensen en evenwichtige opvoeders. Het mooie van PresentChild® is, dat ouders zó anders gaan kijken naar het gedrag van hun kinderen. Ze zien het niet langer als een probleem, maar als een kans waaraan ze zelf kunnen bijdragen. De gevolgen van dit proces komen niet alleen de ouders ten goede, maar werken ook (direct) positief door op het welzijn van de kinderen. Zoals een kind het met signalen laat het weten wanneer er een volgende stap nodig is bij de ouder(s), zo zal het ook laten merken het beter of goed gaat!

Hoe werkt een kindertolk?

Een kindertolk® werkt met taal, met het opgeschreven verhaal dat de ouder over zijn kind vertelt. Bij de vertaling verlaten we het niveau waarop taal een afleidingsmanoeuvre of blabla kan zijn en werken we met een diepere laag van taal waardoor de ouder zich in zijn hart aangesproken voelt en ‘weet’ dat het waar is. Alsof een snaar – binnenin die ouder – voor het eerst sinds lange tijd weer aangeroerd wordt.

Bron: www.presentchild.com

Geef een reactie